Hĺbkové zmeranie stavby tela špičkovou japonskou váhou Tanita BC-545N

Namerané hodnoty porovnané s optimálnymi hodnotami zdravého človeka

Merané hodnoty:

1. váha

2.BMI (body mass index)

3. % telesného tuku

4. % vody v tele

5. Svalová hmota v kg

6. Fyzická kondícia (pomer svalov a tuku v tele)

7. Kostná hmota (váha kalcia a minerálov v tele)

8.Bazálny  metabolizmus

9. Metabolický vek

10. Úroveň viscerálneho (orgánoveho) tuku

Každý klient obdrží svoju kartu, kde mu budú výsledky zapísané, aby ich bolo možné v budúcnosti porovnať

Cena: 8 eur

Zvýhodnená cena pre klientov, ktorí u nás absolvovali aj iné procedúry: 4 eurá