Zmeranie stavby tela špičkovou japonskou digitálnou váhou Tanita 545N spolu s vyhodnotením (porovnaním na požadované hodnoty zdravého človeka).

Merané hodnoty:

1. váha

2. BMI (body mass index) – meranie obezity

3. % telesného tuku

4. % vody v tele

5. Svalová hmota v kilogramoch

6. Fyzická kondícia (pomer svalov a tuku v tele)

7. Kostná hmota v kg (calcium +ostatné minerály)

8. Bazálny metabolizmus

9. Metabolický vek

10. Úroveň viscerálneho (medziorgánového) tuku

Bude Vám vytvorená karta s nameranými výsledkami, ktorú dostanete, aby ste si výsledky mohli do budúcna porovnávať.

Cena pre nových klientov:  6eur

Cena pre klientov, ktorí u nás využívajú aj iné procedúry: 4 eurá

 

Leave a Reply